İdare Hukuku

İdare Hukuku

İdare Hukuku

İdare Hukuku, devletin faaliyetlerini düzenleyen, kamu kurumlarının işleyişini denetleyen, vatandaşlarla devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. İdare Hukuku avukatları, bu alanda uzmanlaşmış hukuk profesyonelleridir ve genellikle şu konularda hizmet sunarlar:

  1. İdari İşlemler ve İdari Davalar: Devlet kurumları tarafından yapılan idari işlemlere itiraz eden veya bu işlemlerin iptali için dava açan birey veya kurumları temsil ederler.

  2. Kamu Hizmetleri: Kamu hizmetleriyle ilgili anlaşmazlıklarda, devlet daireleri veya kamu kurumlarına karşı davalar açma ve bu davaları yönetme konularında hizmet sunarlar.

  3. Kamulaştırma Davaları: Kamulaştırma süreçlerinde, devletin özel mülkiyet haklarına el koyması durumunda, mağdurları temsil ederler.

  4. Yönetmelik ve Mevzuat İncelemeleri: İdare Hukuku avukatları, müvekkillerine mevcut yasal düzenlemeler ve yönetmelikler hakkında danışmanlık sağlar ve bu düzenlemelerin müvekkillerinin haklarına etkilerini analiz eder.

  5. İdari Mahkemelerde Temsil: İdare Hukuku avukatları, idari davaların çoğunu idari mahkemelerde yönetir ve müvekkillerini bu tür davaların süreçlerinde temsil ederler.

  6. Kamu İhale Hukuku: Kamu ihaleleriyle ilgili süreçlerde, şirketlere veya bireylere ihale süreciyle ilgili hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti sunarlar.

Telefon
WhatsApp
İnstagram
Linkedin